Veelgestelde vragen

 

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over zonnepanelen. Heb je een vraag, die hier niet bij staat? Stuur hem naar contact@mijngroenehuis.nu.  

 

Is er subsidie op zonnepanelen?

 

Nee, momenteel niet en die is ook niet meer te verwachten. Dat is ook niet nodig, omdat de aanschaf van zonnepanelen een investering is met een hoog rendement. Hoger dan alle huidige spaarrekeningen en veiliger dan beleggingen. Wel kun je de BTW (21%) op de zonnepanelen terugkrijgen (mits je niet allebei zelfstandig ondernemer bent). Zie hiervoor de vraag “Hoe kan ik de BTW op zonnepanelen terugvragen?”

 

Wat moet ik regelen vóór aanschaf van mijn zonnepanelen?

 

Denk aan de volgende zaken:

  • Zet het contract met de energieleverancier en met de zonnepanelen-leverancier op dezelfde naam en bij voorkeur op naam van degene die geen zelfstandig ondernemer is. Dit is van belang voor het terugvragen van de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen (21% op de aanschafprijs, dus een behoorlijk bedrag).
  • Controleer of je een geschikte meter hebt en zo niet, onderneem actie om de elektriciteitsmeter te vervangen. Zie de website van Milieu Centraal. 
  • Ga na of je dak de panelen kan dragen en of het dak binnen enkele jaren onderhoud nodig heeft. De leverancier van de panelen kan hierover ook adviseren.  
  • Laat de leverancier van de panelen ook checken of de meterkast geschikt is voor aansluiting van de panelen. En vraag indien nodig een offerte hiervoor. 

 

Wat moet ik regelen na de installatie van mijn zonnepanelen? 

 

Meld na installatie het systeem aan op www.energieleveren.nl.

Informeer de netbeheerder, jouw energieleverancier en je verzekeraar van inboedel- en opstalverzekering. Zie de website van Milieu Centraal voor meer info. En meld je aan bij de Stichting Garantiefonds Zonne Energie.

 

Moet ik mijn energieleverancier informeren over de installatie van de zonnepanelen? 

 

Ja, dat is verstandig, zie de website van Milieu Centraal

 

Moet ik de netbeheerder (Stedin) informeren over de installatie van de zonnepanelen? 

 

Ja, zie de website van Milieu Centraal

 

Moet ik de gemeente informeren over de installatie van de zonnepanelen? 

 

Nee, dat is niet nodig. Tenzij je in een monument of beschermd dorpsgezicht woont.

 

Moet de opstalverzekering worden aangepast na plaatsing van de panelen?

 

Dat hangt van je verzekering af. Vraag dit dus na bij jouw verzekeraar. Verzekeraars maken vaak onderscheid tussen panelen die bevestigd zijn aan een pannendak (opstal) en panelen die met ballast op een plat dak liggen (inboedel). 

 

Wat gebeurt er als ik in totaal per jaar meer opwek dan ik gebruik? 

 

In de huidige regeling (salderingsregeling) ontvang je evenveel voor de stroom die je opwekt als je betaalt voor de stroom die je afneemt. Wek je over een heel jaar meer op dan je afneemt, dan krijg je hiervoor een vergoeding van de energieleverancier, die lager is. De leverancier mag deze vergoeding zelf vaststellen. Het is dus financieel niet aantrekkelijk om meer panelen aan te schaffen dan je voor je eigen energie nodig hebt. Maar let op: als je overschakelt op een warmtepomp of elektrisch wilt gaan rijden, neemt jouw stroomvraag fors toe. Betrek dus wel je plannen bij de berekening van het aantal benodigde panelen. 

 

Verlies ik de heffingskorting op de belasting als ik evenveel of meer stroom opwek dan ik afneem?

 

Nee, de heffingskorting is een vast bedrag. Dat wordt afgetrokken van je energierekening, ook als je weinig of geen stroom meer afneemt. 

 

Hoe zit dat met de afschaffing van de salderingsregeling?

 

De salderingsregeling houdt in dat je evenveel ontvangt voor de stroom die je zelf opwekt als je betaalt voor de stroom die je van je energieleverancier afneemt. Zolang je niet meer stroom opwekt, dan je afneemt. Deze regeling wordt vanaf 2023 langzaam afgebouwd. Zie voor meer informatie de website van Milieu Centraal.

 

Wie kan mijn panelen bij dakonderhoud tijdelijk verwijderen en weer terugplaatsen? 

 

In het algemeen kun je terecht bij de leverancier van de panelen. GreenRecovery, het bedrijf waarmee Mijn Groene Huis een collectief inkoopcontract heeft afgesloten, kan dit ook voor je doen. Neem in dat geval contact op met Bart Willem Smink: 06-54693947 of stuur een e-mail naar leusden@greenrecovery.nl

 

Hoe kan ik de BTW op de zonnepanelen terug ontvangen? 

 

Op de website van Milieu Centraal vind je een handig stappenplan. Er zijn wel een paar dingen om vóór aanschaf van de zonnepanelen te regelen:

  • De energierekening en de zonnepanelen moeten op naam staan van dezelfde persoon in het huishouden. Zorg dus dat degene op wiens naam de energierekening staat, ook de officiële opdrachtgever van de zonnepanelen is. 
  • Is diegene zelfstandig ondernemer? Overweeg dan om de energierekening op naam te zetten van de partner die geen ondernemer is en laat die persoon ook de opdrachtgever zijn voor de zonnepanelen.
  • Zijn beide partners ondernemer? Kijk dan bij de vraag: “Mijn partner en ik zijn allebei zelfstandig ondernemer? Heeft het dan zin om de BTW terug te vragen?”

Als je meedoet met de collectieve actie verzorgt Green Recovery gratis de BTW-aangifte.

 

Mijn partner en ik zijn allebei zelfstandig ondernemer? Heeft het dan zin om de BTW terug te vragen? 

 

Voor zover wij hebben kunnen vaststellen, heeft dit in de meeste gevallen geen zin. Dat zit zo:

Om als particulier de BTW te kunnen terugvragen, moet je een BTW-nummer aanvragen. Je wordt dan voor de fiscus feitelijk een ondernemer. Omdat je niet echt ondernemer bent, kun je aan het einde van het kalenderjaar aanspraak maken op de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Dan ben je de volgende jaren vrijgesteld van BTW. 

Indien je als zelfstandig ondernemer de BTW terugvraagt op de zonnepanelen, zul je ook de fictieve opbrengst op de stroom die je opwekt als BTW-plichtige opbrengst moeten opgeven. Zolang jij ondernemer bent. Uiteindelijk draag je dan mogelijk meer BTW af, dan je hebt ontvangen over de aanschaf. De oplossing is om dan je partner de BTW te laten terugvragen. Deze moet dan wel de opdrachtgever zijn van zowel de aanleg van de zonnepanelen als van de energieleverancier. Maar als die partner ook zelfstandig ondernemer is, is dit geen oplossing. 

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Je valt als zelfstandig ondernemer al onder de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) omdat de omzet van je bedrijf lager is dan 20.000 euro per jaar. 
  • Je stopt binnen afzienbare tijd met je onderneming. 

Let op: het verhaal gaat rond dat de oplossing is om een apart BTW-nummer aan te vragen voor de zonnepanelen, naast het BTW-nummer dat je al hebt. Dat is mogelijk, maar dat helpt je niet verder. De fiscus telt namelijk de omzetten onder beide BTW-nummers bij elkaar op en beschouwt je pas een Kleine Ondernemer, als de totale omzet het drempelbedrag niet o