Met welke partijen werken jullie samen?

Mijn Groene Huis is op dit moment bezig om een aantal goede partijen te selecteren. Binnenkort volgt hierover meer informatie. 

Waarom werken jullie met geselecteerde partijen samen?

We kijken bij de selectie naar minimale kwaliteitseisen in de branche, vervolgens lokale aanwezigheid en als derde naar goede prijzen. De bewoners die je voorgegaan zijn, zijn tevreden over de uitvoering, zo hebben ze via een enquête aangegeven.

 

Ik hoor van andere partijen dat ze ook samenwerken met de gemeente of partijen in de gemeente, hoe zit dat?

Mijn Groene Huis is onderdeel van Stichting Energie Zeist. Deze stichting is opgezet met steun vanuit de gemeente. De gemeente werkt verder niet samen met andere partijen. Wij werken ook niet samen met andere partijen op het gebied van isolatie van vloer, bodem of spouw. Of andere bedrijven samenwerken met partijen in Zeist en met wie, is ons niet bekend.

 

Bij andere partijen krijg ik een vrijblijvende offerte, waarom moet ik bij Mijn Groene Huis betalen voor het bezoek?

Wij werken met een onafhankelijke adviseur, die wij betalen. Hiervoor vragen wij een eigen bijdrage. Het is een bijdrage voor een bezoek van ca. 1 uur met daarbij reiskosten en eventueel uitwerking in een offerteaanvraag. Andere partijen werken volgens een vertegenwoordigingsmodel: afhankelijk van de scoringskans worden de kosten van alle bezoeken omgeslagen over alle opdrachten. Vaak worden 2, 3 of 4 offertes opgevraagd en maken de bedrijven dus kosten om deze adressen te bezoeken, terwijl hooguit één bedrijf de opdracht kan krijgen. De kosten zijn daardoor hoger. Bij Mijn Groene Huis zijn die kosten uit de prijs gehaald en krijg je, bij hoge kwaliteit, een lagere prijs. Deze blijkt tot zo’n 30% lager te liggen dan het branchegebruikelijke.

Hoe wordt deze actie gefinancierd?

Je betaalt een eigen bijdrage voor het bezoek van de adviseur aan Mijn Groene Huis. Dat dekt ongeveer de helft van de kosten die wij maken voor het bezoek. Naast jouw bijdrage krijgt Mijn Groene Huis een vergoeding van de betrokken bedrijven voor de kosten die wij maken voor de gehele actie van selectie, advies, voorlichting en dergelijke. Al met al ben je, zo is gebleken, veelal voordeliger uit bij gedegen kwaliteit. Mijn Groene Huis ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Zeist die we ook gedeeltelijk voor deze actie inzetten.

Ik heb gehoord dat er subsidie is voor isolatie, klopt dat?

Op dit moment zijn er geen subsidiemogelijkheden voor het nemen van isolatiemaatregelen. Indien hier verandering in komt melden wij dat zo spoedig mogelijk!.