Nieuws

Het klimaatakkoord, wat betekent dit voor huizen

 

In 2030 moet Nederland 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990, dat is het belangrijkste doel van het klimaatakkoord dat op 28 juni jongstleden werd gepresenteerd. Tot dat jaar moeten er 1,5 miljoen huizen losgekoppeld worden van het aardgas. Daarnaast moeten zoveel mogelijk huizen beter worden geïsoleerd. In 2050 moeten alle huizen afscheid genomen hebben van het aardgas.

 

De belangrijkste afspraken uit het klimaatakkoord over het verduurzamen van woningen:

 

1,5 miljoen woningen nemen voor 2030 afscheid van het aardgas

 
Uiterlijk in 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. Woningen moeten veel beter geïsoleerd worden want dat zorgt ervoor dat er minder energie verbruikt wordt. Warmtepompen en warmtenetten zorgen voor de verwarming en warmwatervoorziening van de huizen.

 

Per woonwijk afscheid van het aardgas

 

Eind 2021 moeten gemeentes bekend maken wanneer en welke woonwijk aardgasvrij wordt gemaakt en hoe dat gebeurt. Bewoners moeten uiterlijk 8 jaar voordat de levering van aardgas stopt horen wat het alternatief is, en wat dit voor hen betekent. Dus de wijken die in 2030 al aan de beurt zijn horen in 2021wat er in plaats komt van het aardgas. Gemeentes moeten huiseigenaren vroeg en serieus in het proces betrekken bij de planvorming. In het land draaien er al een aantal pilots en de komende jaren worden als proef nog meer woonwijken aardgasvrij gemaakt.

 

Kosten gelijk aan besparing


De kosten van de verduurzamingsmaatregelen mogen in principe niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening. Als dat niet lukt, zal de Rijksoverheid met extra (financiële) ondersteuning komen.

 

Standaard voor isoleren

 

Er wordt een isolatiestandaard voor de verschillende woningtypes geïntroduceerd. Die geeft aan tot welk niveau een huis moet worden geïsoleerd om afscheid te kunnen nemen van aardgas en over te gaan op een alternatief. De standaard moet zijn gebaseerd op de bouwkundige mogelijkheden van een woning.  De kosten voor het isoleren moeten in verhouding tot de baten staan. De standaard is niet verplicht en zal waarschijnlijk worden gebruikt als voorwaarde voor subsidiëring en financiering van duurzaamheidsmaatregelen. Voor losse verbouwingen (zoals die van het dak, de gevel of vloer) komen streefwaardes voor isolatie. Verder moeten huiseigenaren een aantrekkelijk isolatieaanbod krijgen. De hoogte van de standaard en de streefwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

 

Aardgas wordt duurder en de  belasting op elektriciteit gaat omlaag 


Vanaf 2020 stijgt de prijs van aardgas doordat de belasting erop stijgt. Elektriciteit daarentegen wordt vanaf 2021 goedkoper. Dit moet de bewoner stimuleren om minder gas te verbruiken en meer verduurzamingsmaatregelen te nemen. Het hogere gastarief moet huishoudens stimuleren minder gas te verbruiken en duurzame maatregelen te nemen. Ook krijgen consumenten meer belastingkorting op de totale energierekening.

 

Financieringsmogelijkheden- gebouwgebonden financiering


Vanaf 2022 moet de nieuw ontwikkelde gebouwgebonden financiering mogelijk zijn. Dat betekent dat de lening, wanneer de woning verkocht wordt overgaat op de nieuwe eigenaar. Woningbezitters en Verenigingen van Eigenaars die moeilijk of geen financiering kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op het warmtefonds voor huiseigenaren. Een huiseigenaar mag maximaal 25.000 lenen en de lening loopt maximaal 20 jaar. Het fonds is bedoeld voor het verduurzamen van de woning.

 

VvE verduurzamen


De financieringsmogelijkheden voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die willen verduurzamen, worden verbeterd. Financiële partijen (o.a. banken) onderzoeken hoe ze VvE’s kunnen stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Ook voor VvE’s die uit minder dan zes appartementen bestaan, wordt een passende financieringsvorm gezocht.

 

Onafhankelijke informatie 


Om huiseigenaren optimaal te informeren en te ontzorgen bij het energiezuinig maken van hun huis, staat vanaf januari 2020 op energiebesparendoejenu.nl gevalideerde informatie over verduurzamingsmaatregelen en de bijbehorende indicatieve energiebesparing. Dit wordt gekoppeld aan financierings- en subsidiemogelijkheden. Verder komt er een onafhankelijk (regionaal) energieloket, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, om de partijen die betrokken zijn bij de wijkgerichte aanpak (dus ook bewoners) te ondersteunen.

Bron: Rijksoverheid, Vereniging Eigen Huis

 

Wil je meer weten van het klimaatakkoord doornemen, kijk dan hier

Deel bericht via: