Warmtefonds van start bij het Nationaal Energiebespaarfonds

 

De Rijksoverheid heeft het Warmtefonds in het leven geroepen en ervoor gekozen om daarvoor de structuur en ervaring van het Nationaal Energiebespaarfonds te gebruiken. Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord en moet de transitie naar aardgasvrije wijken financieel mogelijk maken.

Het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds is opgetogen over het feit dat het Rijk gebruik maakt van de structuur van het Energiebespaarfonds. Ernst-Jan Boers, bestuursvoorzitter Nationaal Energiebespaarfonds: “Wij zijn verheugd dat het Rijk ervoor heeft gekozen om het Warmtefonds onder te brengen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de bestaande expertise die het Nationaal Energiebespaarfonds sinds haar oprichting in 2014 heeft opgebouwd. Het fonds heeft zich de afgelopen jaren bewezen met een sterk gegroeide portefeuille met Energiebespaarleningen voor particulieren en is één van de weinige partijen die energiebesparingsmaatregelen bij VvE’s financiert.”

 

Eerste leningen per 3 februari beschikbaar

 

Met ingang van 3 februari 2020 komen in het Warmtefonds leningen beschikbaar met een looptijd van 20 jaar. Tot nu toe was de maximale looptijd 15 jaar. Door te kiezen voor een langere looptijd, wordt het maandbedrag lager en is het voor meer woningeigenaren en VvE’s financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen. Daarnaast kunnen dan ook VvE’s vanaf 8 appartementen gebruik maken van de VvE Energiebespaarlening. Voorheen moesten VvE’s beschikken over minimaal 10 appartementen.

 

Aardgasvrije wijken

 

Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord om met name de transitie naar aardgasvrije wijken mogelijk te maken. Voor aardgasvrije wijken zijn voldoende financieringsoplossingen erg belangrijk. Ook voor eigenaar-bewoners die op basis van hun inkomen nu niet in aanmerking komen voor een financiering. Het is de bedoeling dat gaandeweg 2020 nog meer financieringsvormen beschikbaar komen.Warmtefonds 

Deel bericht via: