De overheid financiert mee!

 

Voor VvE’s zijn er verschillende subsidies en aantrekkelijke leningen. Kijk voor een actueel en volledig overzicht op www.energiesubsidiewijzer.nl en kies hierbij voor ‘Vereniging van Eigenaren’.

 

Onlangs organiseerde Mijn Groene Huis een webinar over de financiering van duurzame maatregelen. Klik op de afbeelding en bekijk het webinar.

 

 

 

 

Aanvullende informatie over specifieke regelingen:

 

Subsidieregeling verduurzaming voor vereniging van eigenaars (SVVE)

 

Subsidieregeling verduurzaming voor vereniging van eigenaars (SVVE) is per 1 januari 2023 de vervanger van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Met de SVVE verandert er een aantal subsidiemogelijkheden en -voorwaarden die gunstiger zijn voor de VvE.

De SVVE  is bestemd voor (gemengde) VvE's die energie willen besparen in hun gebouw. De subsidie geldt niet voor commercieel vastgoed binnen de VvE, zoals winkels of kantoren. Voor een VvE is het niet eenvoudig om een voorstel voor energiebesparing vlot door de ALV te loodsen. En ook voor het zo ver is, moet er veel uitgezocht worden. Mijn Groene Huis kan u daarbij helpen.

 

De belangrijkste verbeteringen in de SVVE ten opzichte van de SEEH

 

  • Met de SVVE is het mogelijk om voor één energiebesparende isolatiemaatregel subsidie aan te vragen. De eis van minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen vervalt. U ontvangt bij één maatregel wel minder subsidie. Geen 30% zoals bij 2 isolatiemaatregelen maar 15%.
  • De SVVE biedt ook subsidie voor de aanschaf en installatie van duurzame warmteopties. Denk hierbij aan warmtepompen, zonneboilers of een centrale aansluiting op het warmtenet.
  • Het maximale subsidiebedrag van € 10.000 per appartement is verhoogd naar € 15.000 per appartement.
  • Bij het uitvoeren van een zeer energiezuinig pakket (ZEP) is ook subsidie mogelijk voor professionele bouwbegeleiding.
  • De regeling heeft een lange looptijd tot maar liefst 2028.

 

De SVVE bestaat uit 3 onderdelen. Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • onderdeel 1) Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen, bijvoorbeeld één of meer isolatiemaatregelen of andere aanvullende energiebesparende maatregelen, zoals een samenhangend ‘Zeer energiezuinig pakket‘(ZEP) voor het gehele gebouw, een energiezuinig ventilatiesysteem, dynamisch waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem, energiedisplay´s en slimme thermostaten. een duurzame warmteoptie (hybride) warmtepomp, zonneboiler of een centrale aansluiting op een warmtenet. Dit laatste geldt alleen voor VvE´s met 100% eigenaars. Gemengde VvE´s kunnen hievoor subsisie aanvragen via de SAH regeling (zie hieronder). De subsidie moet vooraf worden aangevraagd. Aanvragen is mogelijk vanaf 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 

  • onderdeel 2) Subsidie voor Energieadvies. Wil je als Vereniging van Eigenaren (VvE) advies krijgen over welke energiebesparende maatregelen nu het meest geschikt zijn voor je gebouw? Maak dan gebruik van dit subsidieonderdeel. Dit is een energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP).  De VvE mag eenmaal subsidie aanvragen. De subsidie wordt achteraf aangevraagd en er mag niet eerder een vergelijkbare subsidie van bijvoorbeeld gemeente of provincie. Aanvragen is mogelijk vanaf 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 

Voorbeeld 1: subsidie energieadvies.

 

Een VvE met 10 koopappartementen laat een energieadvies opstellen. De kosten bedragen € 1.500 euro. De VvE ontvangt 75% van het bedrag van de factuur, te weten € 1.125 (het maximale subsidiebedrag bij 9 of meer koopappartementen is € 2.560).

 

Voorbeeld 2: subsidie energieadvies en begeleiding en MDJOP en eventueel begeleiding

 

Een VvE met 50 koopappartementen laat een groen DMJOP en een energieadvies opstellen. De kosten bedragen € 4.750. De VvE kan 75% van de kosten als subsidie ontvangen. Het maximum is € 6.120 dat de VvE aan subsidie kan ontvangen.

 

  • onderdeel 3) Subsidie voor oplaadpuntenadvies voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. Deze subsidie is bestemd voor VvE's met een eigenparkeergelegenheid. Het subsidiebedrag is 75% van de advieskosten (incl. btw), met een maximum van € 1.500. U kunt één keer een subsidieaanvraag voor oplaadpuntenadvies indienen. Is het advies na 5 oktober 2021 opgesteld dan komt de VvE nog in aanmerking voor de subsidie. Aanvragen is mogelijk vanaf 23 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

  

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

 

VvE’s kunnen als zakelijke gebruiker subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines. Deze subsidie loopt nog tot en met 31 december 2023.

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor zonnepanelen mag de aansluitwaarde van de aansluiting niet groter zijn dan 3 x 80 Ampère en moet het stroomverbruik minimaal 50.000 kWh zijn in het voorafgaande jaar aan de subsidieaanvraag. Deze laatste voorwaarde is keihard. De maximale subsidie voor zonnepanelen is € 125 per kW gezamenlijk vermogen. 

 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

 

Met deze subsidieregeling worden VvE's gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen. Door het congestieprobleem kan bij een grootverbruikersaansluiting (groter dan 3 x 80 Ampère) de opgewekte zonne-energie niet teruggeleverd worden totdat het net is uitgebreid. Het net zal vanaf 2026 tot 2029 in fases worden uitgebreid

 

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar wordt per type installatie basisbedragen vastgesteld. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar van de aanvraag geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. Er is dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door VertiCer van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

In de aanvraagronde van de SCE 2023 moet 75% van de leden van de VvE wonen of gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos vanaf het moment dat de ledenlijst is aangeleverd. In de SCE 2022 was dat 90% van de leden.
75% van de leden heeft een kleinverbruikersaansluiting (kleiner dan 3 x 80 Ampère) vanaf het moment dat de ledenlijst is aangeleverd.

 

Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen, voor gemengde VvE’s

 

Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan en die op een warmtenet zijn of worden aangesloten. De subsidie is beschikbaar voor aanpassingen in de woningen (inpandige woningkosten) en voor de aansluitkosten op het externe warmtenet.

 

Is de huurwoning al aangesloten op een warmtenet, maar wordt er nog wel aardgas gebruikt voor koken en/of warm tapwater? Dan kunt u alleen subsidie aanvragen voor de inpandige woningkosten. U krijgt dus geen subsidie voor de aansluitkosten op het warmtenet, omdat de woning al is aangesloten. Per woning is het maximale subsidiebedrag € 5.000.