De overheid financiert mee!

 

Voor VvE’s zijn er verschillende subsidies en aantrekkelijke leningen. Kijk voor een actueel en volledig overzicht op www.energiesubsidiewijzer.nl en kies hierbij voor ‘Vereniging van Eigenaren’.

 

Onlangs organiseerde Mijn Groene Huis een webinar over de financiering van duurzame maatregelen. Klik op de afbeelding en bekijk het webinar.

 

 

 

 

Aanvullende informatie over specifieke regelingen:

 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis voor VvE (SEEH)

 

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor VvE's die energie willen besparen in hun gebouw en de appartementen. De subsidie geldt niet voor commercieel vastgoed binnen de VvE, zoals winkels of kantoren. Voor een VvE is het niet eenvoudig om een voorstel voor energiebesparing vlot door de ALV te loodsen. En ook voor het zo ver is, moet er veel uitgezocht worden. Mijn Groene Huis kan u daar bij helpen.

 

De SEEH kan aangevraagd worden voor:

 

  • Subsidie voor energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld  isolatiemaatregelen of aanvullende energiebesparende maatregelen of voor een samenhangend 'zeer energiezuinig pakket' (ZEP). De subsidie moet vooraf worden aangevraagd.

 

  • Subsidie voor Energieadvies en procesbegeleiding. Wil je als Vereniging van Eigenaren (VvE) advies krijgen over welke energiebesparende maatregelen nu het meest geschikt zijn voor je gebouw? Maak dan gebruik van de subsidie voor 'Energieadvies en procesbegeleiding' voor VvE's en krijg persoonlijk advies. Dit is een energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

 

Voorbeeld 1: subsidie energieadvies en begeleiding

 

Een VvE met 10 koopappartementen laat een groen MJOP en een energieadvies maken. De kosten bedragen € 1.500 euro. De VvE ontvangt 75% van het bedrag van de factuur, te weten € 1.125 (het maximale subsidiebedrag bij 10 koopappartementen is € 2.920).

 

Voorbeeld 2: subsidie energieadvies en begeleiding

 

Een VvE met 50 koopappartementen laat een groen MJOP en een energieadvies maken. De kosten bedragen € 4.750. De VvE kan 75% van de kosten als subsidie ontvangen. Het maximum is € 6.120 dat de VvE aan subsidie kan ontvangen.

 

Subsidie Oplaadpuntadvies

 

De subsidie is voor de advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Deze subsidie is bestemd voor VvE's, woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigenparkeergelegenheid en gaat 24 januari 2022 open.

  

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing voor VvE (ISDE)

 

VvE’s kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en een centrale aansluiting op het warmtenet. VvE’s kunnen als zakelijke gebruiker ook subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines.

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor zonnepanelen mag de aansluitwaarde van de aansluiting niet groter zijn dan 3 x 80 Amp en moet het stroomverbruik minimaal 50.000 kWh zijn in het voorafgaande jaar aan de subsidieaanvraag. Deze laatste voorwaarde is keihard.

 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

 

Met deze subsidieregeling worden VvE's gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen. Door de congestieprobleem kan bij een grootverbruikeraansluiting (groter dan 3 x 80 Amp) de opgewekte zonne-energie niet teruggeleverd worden totdat het net is uitgebreidt. Het net zal vanaf 2026 tot 2029 in fases worden uitgebreid

 

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar wordt per type installatie basisbedragen vastgesteld. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar van de aanvraag geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. Er is dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen, ook voor gemengde VvE’s

 

Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan en die op een warmtenet zijn of worden aangesloten. De subsidie is beschikbaar voor aanpassingen in de woningen (inpandige woningkosten) en voor de aansluitkosten op het externe warmtenet.

 

Per 1 oktober 2021 is de regeling gewijzigd. Voor die datum was de regeling alleen beschikbaar voor huurwoningen. Maar nu mogen gemengde VvE’s ook SAH aanvragen. Ook andere voorwaarden veranderen per 1 oktober 2021, maar alleen voor aanvragen van na die datum en dus niet met terugwerkende kracht. In de tekst is het duidelijk aangegeven als iets alleen voor aanvragen van na 1 oktober 2021 geldt.