Jouw huis is gebouwd voor 1994

 

Als je gaat verbouwen of isoleren (veranderingen van destructieve aard) dan ben je verplicht een asbestinventarisatie te doen. Want voor 1994 is er veel van dit materiaal verwerkt in woningen. Omdat we nu weten dat asbest heel gevaarlijk is moet je het laten onderzoeken.

 

Een asbestinventarisatie heeft als doel om alle asbesthoudende elementen in een gebouw of object in kaart te brengen. Een asbestinventarisatie bestaat uit twee delen: Het vooronderzoek en de visuele inspectie op locatie. Daarna wordt op basis van de bevindingen het asbestinventarisatierapport opgesteld.

 

Asbestinventarisatie

 

Een asbestinventarisatie begint met een vooronderzoek. De inventariseerder is verplicht om je te vragen of er bestekken, plattegronden, bouwtekeningen of andere bouwarchieven zijn. Ook stelt hij je een aantal vragen.

 

Bij de inspectie op locatie worden alle ruimten die vallen binnen wat je afgesproken hebt, dus dak/zolder of het hele huis onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Hierbij wordt standaard geen destructief werk verricht, dit is bijvoorbeeld het boren van gaatjes of het verwijderen van delen van je woning. Als het nodig is wordt er toestemming gevraagd voor bijvoorbeeld het boren van gaten. Soms is dat noodzakelijk om verborgen asbest op te sporen,  als je bijvoorbeeld gaat slopen of renoveren.

 

         

        

        

         

        

 

Van eventuele asbestverdachte materialen wordt een klein monster genomen en aangeboden aan een laboratorium. Dat stelt dan vast of het materiaal asbesthoudend is en wat de kenmerken ervan zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Iedere DIA van de geselecteerde partij Buro Springweg BV is een asbestprofessional en is persoonlijk gecertificeerd door stichting Ascert voor het uitvoeren van asbestinventarisaties.

 

Het asbestinventarisatierapport

 

Na uitvoering van het asbestonderzoek wordt het asbestinventarisatierapport opgesteld met daarin:

  • de uitkomsten van het onderzoek, analyseresultaten van genomen monsters en uitkomsten van het vooronderzoek
  • een duidelijk overzicht van alle asbesthoudende en asbestvrije bronnen.
  • een plattegrond met de locatie van de bronnen.
  • een advies per asbestbron
  • uitsluitingen of beperkingen tijdens de inventarisatie en een eventueel vermoeden van (toepassing) van asbest

 

Het inventarisatierapport kan gebruikt worden voor het indienen van een sloopmelding en voor het verwijderen van asbest door een asbestsaneerder.