Duurzaam monument

 

Het verduurzamen van monumenten vraagt een goede voorbereiding. Er gelden immers meer regels en aandachtspunten dan bij niet-monumentale panden.

Zeist wil monumenteneigenaren ondersteunen bij het duurzamer maken van hun gebouwen. Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van beleid om vergunningen voor het verduurzamen van monumenten (denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen), te vereenvoudigen.

 

Hoe start je? 

 

Hoe en waar begin je met verduurzamen. Voor een monument is dat zelfs nog wat uitdagender dan voor een 'gewoon' huis. We werken nauw samen met de gemeente Zeist op dit onderwerp en willen de informatie op 1 punt up-to-date houden. Daarom verwijzen we je naar de website van de gemeente Zeist. Op deze pagina vind je de informatie over hoe je je kunt voorbereiden en hoe je tot een stappenplan kunt komen voor het verduurzamen van je monument.

 

Klaar om aan de slag te gaan

 

Als je een stappenplan hebt en je gaat aan de slag moet je dat wel voorleggen aan de commissie 'ruimtelijke kwaliteit. Op deze pagina van de gemeente Zeist lees je hoe dat gaat.

 

Je kunt Mijn Groene Huis bellen of mailen voor informatie over je monument. We helpen je graag verder.

 

Binnen ons team vrijwilligers zijn er een aantal energie-ambassadeurs die een speciale training over dit onderwerp hebben gevolgd. Zij zijn geregeld te vinden in ons Energiecentrum, Slotlaan 300. Je kunt met je vraag gewoon binnenlopen. Het Energiecentrum is open op woensdag tot en met vrijdagmiddag van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 12 tot 16 uur. Kijk wel altijd op onze homepage voor de precieze openingstijden want ook wij hebben soms last van personeelstekort. Incidenteel is het Energiecentrum dan gesloten.

 

Vergunning aanvragen zonnepanelen

 

Als je voor je monument een vergunning aanvraagt, dat is verplicht, dan zijn dit de vragen die je kunt verwachten van de gemeente:

  • Ten aanzien van de zonnepanelen: foto’s van de plek waar u de installatie wil plaatsen met gegevens over de bezonning en foto’s van de omgeving waaruit blijkt dat de installatie niet zichtbaar is vanuit openbaar gebied of in welke mate het wel zichtbaar is vanaf de straat;
  • Ten aanzien van de zonnepanelen: een situatietekening en/of luchtfoto met zichtlijnen, of foto’s/luchtfoto’s van de omgeving waarbij inzicht wordt gegeven in de zichtbaarheid vanaf diverse locaties / afstanden vanuit openbaar gebied;
  • Ten aanzien van de zonnepanelen: het type bestaande dakbedekking, de kleur en technische informatie over de bestaande dakconstructie waaruit blijkt dat het dak geschikt is;
  • Ten aanzien van de zonnepanelen: foto’s of productdocumentatie waarop de reflectie van het systeem goed te zien is;
  • Ten aanzien van de zonnepanelen: dakplattegrond / tekeningen op schaal van het dakvlak met daarop maten en aantallen van de afzonderlijke collectoren en/of zonnepanelen en de rangschikking. Ook alle bestaande dakkapellen, daklichten, schoorstenen en dergelijke dienen op tekening te zien zijn;
  • Ten aanzien van de zonnepanelen: informatie over de bevestiging of fundering, openingen voor en routes van kabels en leidingen, de plaats van alle aanvullende apparatuur, eventuele veranderingen aan de bestaande dakbedekking of dakconstructie;
  • Ten aanzien van de zonnepanelen: bouwhistorische of tuinhistorische gegevens waaruit blijkt waar en op welke wijze de installatie effect heeft op de cultuurhistorische en historisch-ruimtelijke waarden, inbegrepen de visuele effecten vanuit de omgeving van het monument;