Een laadpaal bij je appartementscomplex

 

Een verplichte laadpaal is de consequentie van een besluit dat door het Europees Parlement is genomen om elektrisch rijden nog meer te stimuleren. Recent is het pakket ‘Schone energie voor alle Europeanen‘ door het Europese Parlement goedgekeurd. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het stimuleren van emissieloos rijden.

 

Verplicht vanaf 2020 voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen

 

De consequentie van het besluit is dat het vanaf 2020 verplicht is om een laadpaal te installeren per tien parkeerplaatsen. Aanvullend op dit besluit is bepaald dat een voor een extra tien procent van de overige parkeervakken voorbereidingen moeten worden getroffen op gemakkelijk de bekabeling, die nodig is voor de uitbreiding naar meer laadvoorzieningen mogelijk maakt, aan te leggen.

 

De maatregelen die getroffen moeten worden gelden voor bedrijven, kantoren en winkels. Ze zijn  ook relevant voor VvE’s waar zowel een woon- als een commerciële functies gecombineerd zijn in een gebouw. Hierdoor is er een belangrijke rol weggelegd voor gecombineerde VvE’s voor het voldoen aan dit besluit. 

 

Naar verwachting zal dit in 2025 zijn beslag krijgen en gelden voor VvE’s met meer dan 20 parkeerplaatsen. Dit zorgt ervoor dat dit onderwerp nu al op de agenda gezet dient te worden voor goedkeuring. Het kan er zelf toe bijdrage om besluiten over het plaatsen van laadpalen te versnellen.