Mijn Groene VvE

 

Wat kunnen we specifiek voor jouw VvE doen. En bedenk wel dat voor alle VvE's geldt dat er maatwerk geleverd kan worden.

 

 • we jagen de VvE aan door contact te zoeken,
 • we peilen de actiebereidheid van jouw VvE om energie te besparen, zonnepanelen te plaatsen op alle geschikte daken en waar mogelijk in een vroeg stadium te gaan anticiperen op een aardgasvrij gebouw en/of wijk.
 • we ontzorgen de VvE door ondersteuning, actieve begeleiding, advisering en doorverwijzing
 • we inventariseren de status van plannen en maatregelen
 • we faciliteren door het maken van overzichten, kennisdeling, samenwerking en uitbesteding
 • we vergroten de impact
 • we houden focus op het aanwezig zijn van draagvlak en financiering
 • we zorgen voor versnelling door wegnemen van knelpunten
 • we starten (pilot)projecten op en voeren regie
 • we proberen de versnelling van verduurzamen te realiseren in jouw VvE
 • we voeren accountmanagement van bestaande relaties besturen, contactpersonen en bouwcommissies
 • we bieden je een presentatie aan door MGH op de algemene ledenvergadering
 • we helpen of verwijzen door voor het maken van eenEnergiescan en het opstellen DMJOP
 • Helpdesk, actief informeren via on- en of-line media financieringsmogelijkheden
 • Samenwerking met NMU, belangenorganisatie VvE belang, lokale beheer organisaties

 

Dit doen we door

 

 • het in kaart brengen van het aantal VvE’s, zowel zakelijk als particulier
 • het actief benaderen van VvE’s waar nog nooit contact mee is geweest.
 • Installatie zonnepanelen en aardgasvrije wijk gebruiken als insteek eerste contact
 • Aantal succesvolle (pilot)projecten opstarten en regie voeren en uitdragen voor versnelling
 • Accountmanagement bestaande relaties besturen, contactpersonen en bouwcommissies
 • Actief aanbieden van presentatie door MGH op ALV
 • Energiescan en opstellen DMJOP
 • Helpdesk, actief informeren via on- en of-line media financieringsmogelijkheden
 • Samenwerking met NMU, belangenorganisatie VvE belang, lokale beheer organisaties