Woon je in Couwenhoven, Nijenheim of Brugakker?

 

Lees dan vooral verder.

 

De woningen Nijenheim, Couwenhoven en Brugakker in Zeist West zijn gebouwd vanaf 1972 en hebben vaak een aantal extra uitdagingen wanneer ze verduurzaamd moeten worden. In de bouwtijd werd er veelvuldig gebruik gemaakt van asbest. In de jaren '90 kwamen we er achter dat dit materiaal gezondheidsschade kan opleveren. Ook zijn er in een aantal woningen ‘kwaaitaalvloeren’; betonvloeren waarvan het cement gemengd werd met een middel dat ervoor zorgde dat de vloer snel droogde. Maar achteraf corrosie van de bewapening in het beton veroorzaakt.  En doordat de wijken op grond gebouwd zijn waar vroeger ‘waterwegen’ liepen hebben sommige woningen last van vochtige kruipruimtes. Voor alle woningen geldt dat ze originele staat betonnen dakpannen hebben. De levensduur van die dakpannen is 40-50 jaar. Ze zijn nu aan vervanging toe. En als laatste leven er veel beschermde diersoorten in de wijk; de huismus, gierzwaluw en diverse soorten vleermuizen. Die mogen niet verstoord worden als ze broeden of kramen, of als ze winterslaap houden (vleermuizen). Als je gaat isoleren moet je met deze dieren rekening houden.

 

We begrijpen dat dit geen leuke dingen, alle uitdagingen kosten extra geld alvorens je kunt verduurzamen. Een aantal bewoners heeft daarom de stap genomen om samen met gemeente, Mijn Groene Huis, OmgevingsDienst Regio Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht aan de slag te gaan. In de komende tijd gaan we samen ervoor zorgen dat, als jij dat wil jouw huis verduurzaamd kan worden. We doen dat door:

  • Je regelmatig te informeren over dit project via een eigen nieuwsbrief Zeist West

  • Je kennis te bieden over de uitdagingen en maatregelen

  • Je te verwijzen naar goede financieringsvormen

  • Je te verwijzen naar goede bedrijven die de maatregelen uitvoeren

  • Samen met bewoners (scherpe) offertes aan te vragen voor collectieve acties zoals isoleren van dak, inventariseren en saneren van asbest

  • Je de mogelijkheid te geven mee te doen aan collectieve acties

  • Hulp bij het aanvragen van subsidies

 

Onze wens is dat iedereen mee kan doen, ongeacht de grootte van je porte-monnaie.