Wie duurzaam bouwt krijgt korting op leges!

 

De gemeente Zeist heeft als doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit vraagt ook om extra inspanningen van particulieren en bedrijven. Elk jaar stelt de gemeenteraad de hoogte van de leges vast die betaald moeten worden voor een (omgevings)vergunning. Op 12 december 2017 heeft de raad besloten om ook in 2018 met de leges een schone en gezonde leefomgeving te stimuleren. Groene leges betekent dat je een korting kunt krijgen op de volgende bouwactiviteiten: 

  • het plaatsen van zonnepanelen op monumenten,

  • overige investeringen in monumenten ter beperking van het energieverbruik,

  • het oprichten van zelfstandige zonnepanelen (dus anders dan op een dak),

  • het isoleren van bestaande bouw door dak- en/of muurisolatie aan te brengen aan de buitenkant van het pand,

  • nieuwbouw, die past binnen het bestemmingsplan en

  • nieuwbouw van nul-op-de-meter woningen, wanneer dit niet past in het bestemmingsplan.

  

Kijk hier voor alle regels omtrent de leges en het bouwen.