Wie duurzaam bouwt krijgt korting op leges!

 

De gemeenteraad stelt elk jaar vast vast hoeveel leges betaald moeten worden wanneer iemand een (omgevings)vergunning aanvraagt. De gemeente wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarom vraagt de gemeente extra inspanningen van bouwondernemingen en particulieren die willen bouwen. En voor wat hoort wat: degene die zich inspant om extra energiezuinig te bouwen, kan in aanmerking komen voor een korting op de leges van:

  • het plaatsen van zonnepanelen op monumenten,

  • overige investeringen in monumenten ter beperking van het energieverbruik,

  • het oprichten van zelfstandige zonnepanelen (dus anders dan op een dak),

  • het isoleren van bestaande bouw door dak- en/of muurisolatie aan te brengen aan de buitenkant van het pand,

  • nieuwbouw, die past binnen het bestemmingsplan en

  • nieuwbouw van nul-op-de-meter woningen, wanneer dit niet past in het bestemmingsplan.

  

Kijk hier voor alle regels omtrent de leges en het bouwen.