Leer van inspirerende voorbeelden!

 

Van VvE’s die al aan de slag zijn, kun je veel leren. Hieronder vind je de videoregistraties van twee VvE’s.

Daarnaast vind je hier ook de verdiepingswebinar over financiering van duurzame maatregelen.

 

Frank Taal van de VvE Kerckebosch vertelt over de ambitieuze totaalaanpak van het appartementencomplex dat straks helemaal energieneutraal zal zijn. Hij staat in zijn presentatie uitgebreid stil bij het verkrijgen van draagvlak en bij het financiële plan. 

 

 

Matthijs Budelman van de VvE 2e Hogeweg/Slotlaan presenteert een aanpak in twee stappen, waarbij eerst in combinatie met een geplande dakrenovatie zonnepanelen worden geplaatst en vervolgens wordt gewerkt aan isolatie van het gebouw.

 

 

In dit webinar voor bestuursleden en leden van VvE’s gaan we in op de financiering van verduurzamingsplannen. Bert van Egdom, adviseur VvE’s van Mijn Groene Huis toont het financiële plaatje en behandelt de verschillende financieringsmogelijkheden. Fiona Hamberg van het Nationaal Warmtefonds bespreekt de mogelijkheden van dit fonds en Gone van Gorsel van DVvE introduceert haar organisatie en vertelt hoe DVvE kan helpen bij het sluitend krijgen van de financiering.