Verduurzamen in deze lommerrijke wijk?

Wijkaanpak

Verduurzaam je huis en doe mee aan ‘Lyceumkwartier Duurzaam’ 

 

De kranten staan er vol van; ‘het Klimaatakkoord van Parijs’ is een feit en op termijn moeten we van het aardgas af. En je vraagt je af: hoe dan? Op het internet beland je al snel in een oerwoud van mogelijkheden en aanbieders. Waarmee begin je?

 

Mijn Groene Huis helpt Lyceumkwartier energiezuiniger maken, kom ook

 

‘Lyceumkwartier Duurzaam’ is onderdeel van de wijkgerichte aanpak van de VNG die door Mijn Groene Huis wordt uitgevoerd. Het Lyceumkwartier is daarmee een van de vier wijken waar eigenaren van koopwoningen worden geholpen om te verduurzamen. Door collectief te verduurzamen bereiken we meer en kunnen de kosten lager worden. 

 

 

Mijn Groene Huis ontzorgt!

 

Mijn groene huis maakt een inventarisatie van mogelijkheden en vertaalt deze naar concrete stappen en maatregelen. Afhankelijk van het ambitieniveau worden maatwerkoplossingen aangeboden. Dit varieert van het nemen van een kleine stap (bijvoorbeeld het isoleren van de vloer of spouw) tot integrale oplossingen richting nul op de meter. 

 

 

 

 

presentatie bijeenkomst

kijk hier nog even alles na

Lees meer

Presentatie bijeenkomst

Lees nog even alles na

Lees meer

enquete Spico

Vind hier de enquete voor Spinoza en Coornhertlaan

Lees meer

voor bewoners

Technische installatie gezamenlijk aanpakken?

Lees meer