Garantie

 

De installatie wordt goed en werkend opgeleverd. Doen zich toch mankementen voor dan worden die kosteloos verholpen.

Green Recovery en de fabrikant geven je ook garantie op het vermogen van het zonnepanelensysteem. In de loop van de tijd neemt het vermogen van de zonnepanelen enigszins af, dat noemen we degradatie. Na 10 jaar moeten de panelen nog minimaal 90% van het oorspronkelijke vermogen opwekken en na 25 jaar 80%. Is de degradatie hoger, dan worden de materialen gratis vervangen of word je gecompenseerd voor de misgelopen productie!

 

Extra Zon op Zeist voordeel:

 

Opbrengstgarantie

 

Boven op de normale garantie geeft Green Recovery voor deze collectieve actie een extra rendementsgarantie: De eerste twee jaar krijg je, bij een lagere opbrengst dan vooraf aangegeven in de offerte, de misgelopen opbrengst uitbetaald. Green Recovery berekent die opbrengsten vooraf, zodat een eventuele storing snel zichtbaar wordt. Green Recovery zal zich tot het uiterst inspannen om het probleem op te lossen. Green Recovery monitort de opbrengsten en jij kijkt mee.

 

SGZE garantie

 

Green Recovery biedt voor deelnemers aan de Zon op Zeist actie een extra garantie aan via de Stichting Garantiefonds ZonneEnergie (SGZE). Hier zijn geen kosten aan verbonden. Mocht Green Recovery of de fabrikant de garantieverplichtingen niet meer na kunnen komen, dan neemt SGZE deze over. Hiervoor moet je wel zelf je systeem bij SGZE aanmelden om een certificaat te ontvangen.

 

- Stichting Garantiefonds Zonne Energie (met gratis deelname).