De gemeente helpt inwoners en ondernemers die hun woning of bedrijfspand gaan verduurzamen en die daarvoor een gemeentelijke vergunning nodig hebben. Deze inwoners kunnen met ingang van 2024 namelijk subsidie krijgen, waardoor ze een deel of de totale kosten van de vergunningverlening (leges) terug kunnen krijgen. De subsidie is ook beschikbaar voor mensen die een nieuw pand laten bouwen. De eigenaar moet dan wel méér doen aan verduurzaming dan wettelijk (in het Bouwbesluit) is voorgeschreven.

 

Hoogte subsidie


Het subsidiebedrag is onder meer afhankelijk van het soort pand, de hoogte van de leges en het niveau van de duurzaamheidsmaatregelen. De subsidie is voor bestaande bouw en nieuwbouw maximaal € 2.000,- per adres en € 15.000,- per eigenaar. Voor monumenten en panden in een beschermd dorpsgezicht is de subsidie maximaal € 15.000,-.

 

Aanvragen


De gemeentelijke subsidie is geregeld in de subsidieregeling leges duurzaamheidsmaatregelen.

Er is elk kalenderjaar een subsidiebedrag beschikbaar van in totaal € 150.000,-. De aanvragen nemen wij in behandeling op volgorde van binnenkomst. U kunt subsidie aanvragen voor nieuwbouw of verbouwingen waarvoor de vergunningaanvraag op of na 1 januari 2024 bij ons is ingediend.

 

Isolatie


Op deze manier helpen wij onze inwoners en ondernemers die willen verduurzamen, een stapje verder. “Door deze subsidie hoeven de extra kosten van een vergunning geen obstakel te zijn om te verduurzamen”, licht wethouder Wouter Catsburg toe. “We zijn met z’n allen al goed bezig met isoleren en het opwekken van duurzame energie en deze subsidie maakt dat nóg een stukje aantrekkelijker. Zo werken we stap voor stap aan de leefbare wereld van de toekomst.”

 

Andere subsidies


Naast deze gemeentelijke subsidie, zijn er voor woningeigenaren nog andere subsidie- en financieringsmogelijkheden.

 

Kijk op

 

Deel bericht via: